ဇနီးသည္ကအလြန္ေခ်ာေမာလွပခဲ့ေသာ္လည္း ကေလးႏွစ္ေယာက္ရၿပီးေနာက္တြင္ ႐ုပ္တအားဆိုးလာသည့္အတြက္ မည္သို႔ေျဖရွင္းရမလဲဆိုတာကို အႀကံေတာင္းသည့္အမ်ိဳးသား ပက္ပက္စက္စက္အဆဲခံရ

ေလာကတြင္အစဥ္တည္ၿမဲေနေသာအရာဟူ၍မရွိေပ။တစ္ေန႔တြင္ေတာ့ပ်က္စီးျခင္းဆိုေသာအရာႏွင့္မလြဲမေသြႀကဳံေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ယခုတြင္လည္း အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာျဖစ္ၿပီးရင္ပ်က္တတ္ေသာေလာကႀကီး၏သေဘာတရားကိုေမ့ေနခဲ့ပုံရပါတယ္။အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာ သူ၏ဇနီးဟာလက္ထပ္ယူသည့္အခ်ိန္ကအေတာ္ေလးေခ်ာေမာလွပေနခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္၃ႏွစ္ၾကာၿပီးကေလးႏွစ္ေယာက္ရေသာအခါတြင္ သူ၏ဇနီးသည္ဟာ …

Read More